• Slovenščina
 • English
 • Deutsch

POSLANSTVO

Podjetje Plastika Razboršek d.o.o. je sodobno družinsko podjetje, kakovosten proizvajalec in zanesljiv dobavitelj pripomočkov za doziranje in embalažo zdravil iz plastične mase v farmacevtski in medicinski panogi. Razvoj in proizvodnja le-teh potekata v partnerskem odnosu z naročniki ter skladno z najsodobnejšimi standardi kakovosti, vse z namenom plasiranja na trg uporabniku prijaznega in varnega izdelka.

VIZIJA

Vizija podjetja Plastika Razboršek d.o.o. je:

 • postati eden izmed vodilnih proizvajalcev pripomočkov za doziranje in embalažo zdravil iz plastičnih surovin v evropskem merilu
 • konstantno razvijati nove pripomočke za potrebe farmacevtske industrije s posebno dodano vrednostjo po varnosti in strokovni ustreznosti
 • poslovati v skladu z najsodobnejšimi standardi kakovosti, ki veljajo za proizvajalce in trgovce medicinskih pripomočkov
 • zagotavljati kakovostne polizdelke za naše naročnike
 • nadgraditi kupoprodajne odnose z dobavitelji in kupci v partnerski odnos
 • dosegati produktivnost na zaposlenega na nivoju evropske lestvice
 • omogočiti zaposlenim prijazno delovno okolje

STRATEGIJA

Zastavljeno vizijo in poslanstvo bomo uresničevali z naslednjimi prijemi:

 • razširili bomo proizvodno tehnologijo za potrebe proizvodnje novega produkta
 • konstantno bomo posodabljali proizvodno tehnologijo v podjetju in jo optimalno izrabljali
 • konstantno bomo zagotavljali kakovost izdelkov skladno s standardi kakovosti
 • razvijali bomo proizvodnjo novih izdelkov s področja embalaže plastičnih izdelkov
 • stalno bomo posodabljali strojno tehnologijo
 • zagotavljali bomo stabilno rast podjetja
 • skrbeli bomo za čisto in energetsko varčno proizvodnjo
 • za proizvodnjo izdelkov bomo uporabljali kakovostne surovine, ki bodo zagotavljale ekološko neoporečnost

 

Naziv: Plastika Razboršek d.o.o.
Naslov: Studenec 5c
Poštna številka in kraj: 1260 Ljubljana – Polje
Občina: Ljubljana Polje
Telefon: +386 01 549 70 66
GSM: +386 041 759 552
Fax: +386 01 549 70 67
E-mail: info@razborsek.si
Lastnik: Henrik Razboršek
Direktor: Andreas Razboršek
Matična številka podjetja: 6604609
ID številka za DDV ali davčna številka podjetja: SI22772189
Šifra glavne dejavnosti podjetja: 25.240 pro.dr.izd. iz plastičnih mas
Številka transakcijskega računa pri banki: 03171-1001262825, SKB d.d.