• Slovenščina
  • English
  • Deutsch

Podjetje Kovinoplastika Razboršek s.p. je bilo ustanovljeno leta 1982. Ime »Kovinoplastika« izhaja iz časa ustanovitve podjetja, ko je bilo razdeljeno med dva samostojna podjetnika, združena v eno skupno podjetje. Ena obratovalnica je vključevala proizvodnjo kovinskih izdelkov, druga pa proizvodnjo izdelkov iz brizgane plastike.

Od ustanovitve naprej je podjetje proizvajalo izdelke za uporabo v medicinski in farmacevtski panogi. V kovinarski obratovalnici smo proizvajali kovinsko opremo po naročilu za potrebe bolnišnic in nekaterih drugih podjetij, npr. RF kovinske vozičke, košare iz nerjavečega jekla. Oddelek brizganja plastike pa je bil usmerjen v proizvodnjo embalažnih elementov za uporabo v farmacevtski industriji.

Leta 1990 je podjetje bilo prepisano na enega lastnika, samostojnega podjetnika Henrika Razborška.

Danes je podjetje Kovinoplastika Razboršek Henrik s.p. sodobno družinsko podjetje s 4 zaposlenimi, poleg očeta Henrika in sina Andreasa, ki skupaj predstavljata vodstvo podjetja in usmerjata njegov razvoj, sta v proizvodnem oddelku zaposleni dve delavki.

Poslovna strategija podjetja temelji na lastni proizvodnji in izpopolnjevanju že obstoječih izdelkov ter uvedbi novih. Danes je dejavnost podjetja usmerjena v proizvodnjo medicinskih in farmacevtskih pripomočkov, ki se uporabljajo za doziranje zdravil. Glavni produkti podjetja so brizge (0,5 ml – 2,5 ml in 1 – 5 ml) in žličke iz brizgane plastike. Podjetje načrtuje uvedbo novega produkta, to je pokrovčka za zdravila v stekleničkah z grlom 28 mm in z zaščito za otroke.

Proizvodnja podjetja poteka skladno z mednarodnimi standardi kakovosti ISO 13485:2003/AC2007 EC-Directive in z evropsko direktivo za medicino MDD 93/42/EEC, vsi standardi so potrjeni s strani nemške organizacije TUV Sued Product Service GmbH.

Družinsko podjetje Kovinoplastika Razboršek s.p. ima sedež v občini Ljubljana – Polje, na naslovu Studenec 5/c, s hitrim dostopom na ljubljansko obvoznico. Poslovni prostori (delavnica in skladišče) se držijo stanovanjske hiše, vendar ne oddajajo motečih vplivov na okolico.